Terma dan syarat

1 Ogos 2022

Mukadimah

Selamat datang ke Hawaya. Hawaya menawarkan perkhidmatan temu janji yang bertujuan untuk memudahkan pembentukan hubungan antara individu melalui rangkaian komunikasi elektronik termasuk tanpa had laman web www.hawaya.com dan aplikasi boleh dimuat turun yang berkaitan (bersama-sama "Perkhidmatan").

Jika anda tinggal di luar Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau United Kingdom, Syarat Penggunaan ini adalah antara anda dan:

Harmonika IT, Inc.

8750 Lebuhraya Pusat, Suite 1400

Dallas, TX 75231, Amerika Syarikat

Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau United Kingdom, Syarat Penggunaan ini terpakai antara anda dan:

Perkhidmatan Teknologi MTCH

Hawaya

Blok D, Mahkamah Iveagh

Jalan Harcourt, Dublin 2

Ireland

Istilah "kami", "kami" atau "Hawaya" merujuk kepada Harmonica IT, Inc. atau Teknologi MTCH berdasarkan negara tempat tinggal anda.

Privasi

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, sila lihat Dasar Privasi Hawaya.

1. Persetujuan - Penerimaan syarat am

Dengan mencipta profil ("Profil") dan menggunakan Perkhidmatan, anda mengesahkan dan mengakui bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini, Dasar Privasi kami, Dasar Kuki kami dan Garis Panduan Keselamatan kami yang, bersama-sama, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Hawaya berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan ("Perjanjian"). Sekiranya anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua syarat Perjanjian ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan.

2. Kelayakan

Perkhidmatan ini hanya bertujuan untuk orang dewasa yang berumur lebih dari 21 tahun. Jika anda berumur di bawah 21 tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan dan tidak akan mempunyai akses kepada mana-mana fungsi yang membolehkan anda memberikan kami maklumat peribadi atau berkongsi maklumat dengan pengguna lain.

Dengan membuat profil dan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

 • Anda boleh membuat kontrak yang mengikat dengan Hawaya.
 • Anda akan mematuhi Perjanjian ini dan semua undang-undang serta peraturan yang berkenaan.
 • Anda akan memberikan maklumat yang betul, tepat dan benar yang tidak mengelirukan. Khususnya, anda harus jujur ​​dan jujur ​​dalam jawapan yang anda berikan kepada soal selidik pemprofilan kami dan apabila berinteraksi dengan pengguna lain. Anda harus mematuhi tujuan Perkhidmatan, iaitu untuk membenarkan individu bersembang untuk tujuan peribadi, hiburan dan bukan komersial, dengan matlamat keseluruhan untuk mencari hubungan yang baik.
 • Anda akan mengemas kini, menggantung atau memadam profil anda dengan cepat sekiranya situasi peribadi anda berubah dan anda tidak lagi layak sebagai bujang.
 • Anda bukan orang yang dilarang menggunakan Perkhidmatan di bawah undang-undang tempatan, undang-undang Amerika Syarikat atau mana-mana bidang kuasa terpakai lain - yang bermaksud (tanpa had) bahawa anda tidak kelihatan atau bertindak bagi pihak organisasi yang disenaraikan pada Senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas Jabatan Perbendaharaan AS, atau menghadapi larangan serupa dalam mana-mana bidang kuasa lain.
 • Anda tidak pernah disabitkan dengan jenayah atau kesalahan yang boleh didakwa (atau jenayah yang serupa), jenayah seksual, jenayah yang melibatkan keganasan atau jenayah yang menimbulkan kebencian atau aktivisme.

Hawaya berhak untuk menolak, menggantung atau menamatkan keahlian pada bila-bila masa jika anda tidak memenuhi semua syarat ini.

3. Akaun anda

Anda boleh mengakses Perkhidmatan dengan membuat profil percuma pada Perkhidmatan. Hawaya sentiasa berusaha untuk menambah baik Perkhidmatan dan memberikan anda ciri tambahan yang anda akan dapati menarik dan berguna. Dari semasa ke semasa, kami juga mungkin menawarkan ciri berbayar, yang terma dan syaratnya dinyatakan di bawah.

Anda bersetuju untuk membuat hanya satu profil unik. Tiada pengguna boleh melanggan lebih daripada sekali, walaupun menggunakan nama yang berbeza. Keahlian adalah peribadi kepada pengguna dan tidak boleh diberikan atau dipindahkan kepada pihak ketiga.

Daftar melalui telefon

Jika anda mendaftar menggunakan telefon anda, anda perlu mengesahkan nombor telefon anda melalui kod log masuk yang diterima melalui teks atau e-mel.

Daftar melalui Facebook

Jika anda mendaftar dengan akaun Facebook anda, semasa pendaftaran anda mesti disambungkan kepada sekurang-kurangnya 50 rakan. Jika anda berbuat demikian, anda memberi kami kebenaran untuk mengakses dan menggunakan maklumat Facebook tertentu, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, profil Facebook awam anda.

Keselamatan kata laluan

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna, log masuk, kata laluan dan/atau kod masuk lain yang anda gunakan untuk mendaftar dengan Hawaya (kredential log masuk). Anda tidak boleh berkomunikasi, menyebarkan, berkongsi, membuat boleh diakses, dalam apa-apa cara atau atas apa jua sebab sekalipun, butiran log masuk anda kepada mana-mana pihak ketiga sekalipun. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa seseorang menggunakan bukti kelayakan log masuk anda, sila maklumkan kepada Hawaya dengan segera dengan menghubungi pusat bantuan kami melalui apl atau dengan menghantar e-mel ke info@harmonica.life

4. Keselamatan - Interaksi Anda dengan Pengguna Lain

4.1 Walaupun Hawaya berusaha untuk menggalakkan pengalaman pengguna yang dihormati melalui fungsi 'Penjaga'nya, ANDA MEMAHAMI BAHAWA HAWAYA TIDAK MENGESAHKAN KEJEPAT PENERANGAN PROFIL DAN TIDAK MENJALANKAN SEMAK LATAR BELAKANG JENAYAH KE ATAS PENGGUNANYA ATAU SEBALIKNYA PENYERJAS PENGGUNA KEPADA I. HAWAYA TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI TERHADAP KELAKUAN PENGGUNANYA. OLEH ITU HAWAYA MENGECUALIKAN SEMUA LIABILITI BERKAITAN DENGAN MANA-MANA ​​PERISTIWA YANG BOLEH BERLAKU ANTARA PENGGUNA (DAN PENJAGA) SEMASA INTERAKSI DALAM TALIAN ATAU LUAR TALIAN, SAMA ADA DALAM ATAU DI LUAR TALIAN, ATAU SECARA PERSEORANGAN ANDA.

 

Anda bersetuju untuk mempertimbangkan dan mengikuti Petua Keselamatan Hawaya pada setiap masa. Khususnya, anda mesti memastikan bahawa anda mentakrifkan sempadan kehidupan peribadi anda dan anda tidak menyampaikan maklumat sulit, sensitif atau kewangan melalui Perkhidmatan (contohnya, maklumat kad kredit atau akaun bank anda), atau wayar atau sebaliknya menghantar wang kepada pengguna lain.

Jika anda melihat kandungan atau mengalami tingkah laku pada Perkhidmatan yang melanggar Perjanjian ini, sila laporkan kepada kami tepat pada masanya dengan mengklik butang 'Laporkan' atau menghubungi kami melalui Pusat Bantuan. Jika Hawaya menganggap aduan anda adalah wajar, kandungan yang menyinggung perasaan itu akan dialih keluar sebaik sahaja kami dapat berbuat demikian.

4.2 Fungsi Penjaga

Ciri Guardian kami membolehkan pengguna menamakan orang yang akan menerima transkrip semua pertukaran anda dengan pengguna lain. Anda boleh menyediakan, mencalonkan dan mematikan fungsi Guardian pada bila-bila masa dengan mengikut arahan pada skrin. Jika pengguna lain menyediakan penjaga pada akaun mereka dan anda ingin berkomunikasi dengan pengguna tersebut, anda akan dikehendaki memberikan persetujuan anda sebelum penjaga mereka boleh membaca dan mengakses transkrip pertukaran anda dengan pengguna tersebut. SETELAH ANDA TELAH MEMBENARKAN AKSES KEPADA MESEJ PERSENDIRIAN ANDA KEPADA PENJAGA, MESEJ TERSEBUT TIDAK LAGI DIANGGAP BERSIFAT SENDIRI ATAU SULIT ANTARA ANDA DAN PENGGUNA. HAWAYA TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI DAN MENGECUALIKAN SEMUA LIABILITI BERHUBUNGAN DENGAN KELAKUAN PENJAGA ATAU KEMAMPUAN MEREKA MENJAGA MAKLUMAT YANG MEREKA TERIMA SULIT.

5. Kewajipan untuk Ahli

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi Perjanjian ini dan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, serta menghormati hak pengguna lain. Khususnya, anda bersetuju bahawa:

 • Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini untuk menjual sebarang barangan atau perkhidmatan atau mengedarkan sebarang bahan promosi.
 • Anda tidak boleh menyiarkan, memaparkan atau menyebarkan dalam apa jua bentuk sekalipun, butiran hubungan peribadi anda atau maklumat atau kandungan yang menggabungkan hiperpautan ke tapak web pihak ketiga.
 • Anda tidak boleh menyamar sebagai mana-mana orang lain atau menggunakan akaun pengguna lain, mencipta atau menerbitkan kandungan yang melanggar hak harta intelek, hak publisiti, privasi, hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana hak peribadi orang lain. Ini bermakna anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, menghantar, mencipta sebarang karya terbitan daripada, menggunakan, atau mengeluarkan semula dalam apa jua cara bahan, foto, tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan atau mana-mana harta intelek lain atau maklumat peribadi mereka tanpa mereka kebenaran terdahulu yang jelas. Anda hanya boleh mendedahkan atau menerbitkan kandungan yang berkaitan dengan anda dan identiti sebenar anda.
 • Anda tidak boleh menghina, membuli, mengintai atau mengganggu pengguna lain, cuba meyakinkan pengguna lain tentang pandangan politik, moral atau agama anda, atau menerbitkan sebarang kandungan yang memfitnah, mengganggu, mengancam, kesat, menyinggung perasaan, perkauman, xenofobia, menghasut keganasan , atau mengandungi kebogelan atau seksual yang eksplisit atau lucah. Penggunaan simbol kebangsaan atau agama yang berlebihan tidak akan diterima.
 • Anda tidak boleh berkongsi sebarang kandungan yang boleh menggalakkan kelakuan jenayah atau menyalahi undang-undang. Perwakilan senjata tidak dibenarkan dalam sebarang bentuk.
 • Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk permintaan, pelacuran, pemerdagangan manusia atau perhambaan.
 • Anda tidak boleh menggunakan sebarang robot, bot, labah-labah, perangkak, pengikis, aplikasi carian/pendapatan tapak, proksi atau manual lain atau peranti automatik lain, kaedah, proses untuk mengakses, mendapatkan semula, mengindeks, "lombong data" atau dalam apa jua cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau persembahan Perkhidmatan atau kandungannya.
 • Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dalam sebarang cara yang boleh mengganggu, mengganggu atau menjejaskan Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan secara negatif. Anda tidak boleh memasang virus komputer atau perisian hasad lain. Anda tidak boleh menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Perkhidmatan kami atau mana-mana sistem atau rangkaian.
 • Anda tidak boleh "membingkai" atau "mencerminkan" mana-mana bahagian Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggunakan tag meta atau kod atau peranti lain yang mengandungi sebarang rujukan kepada Hawaya atau Perkhidmatan (atau mana-mana tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, logo atau slogan Hawaya) untuk mengarahkan mana-mana orang ke mana-mana tapak web lain untuk sebarang tujuan.
 • Anda tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan, mensublesenkan, menterjemah, menjual, kejuruteraan songsang, mentafsir, menyahkompilasi atau sebaliknya membuka mana-mana bahagian Perkhidmatan atau menyebabkan orang lain berbuat demikian.
 • Anda tidak boleh menggunakan atau membangunkan mana-mana aplikasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perkhidmatan atau kandungan atau maklumat pengguna lain tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggunakan, mengakses atau menerbitkan mana-mana bahagian antara muka pengaturcaraan aplikasi Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggalakkan atau mempromosikan sebarang aktiviti yang melanggar Perjanjian ini dan/atau semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • Anda tidak boleh menyatakan atau membayangkan bahawa sebarang kenyataan yang anda buat adalah disokong oleh Hawaya.

KANDUNGAN PERKHIDMATAN INI DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DAN TIDAK BOLEH DITINDAK ATAU SEBAIKNYA DIKELUARKAN SEMULA TANPA KEBENARAN BERTULIS HAWAYA KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DI ATAS. PENGGUNA TIDAK BOLEH MENERBIT ATAU MENCIPTA KARYA TERBITAN DARIPADA KANDUNGAN PERKHIDMATAN INI UNTUK SEBARANG TUJUAN AWAM ATAU KOMERSIAL.

Kami tidak mengawal atau menyederhanakan secara menyeluruh mana-mana Kandungan yang disiarkan, namun foto dan penerangan anda yang dipaparkan pada profil anda akan disahkan. Anda memahami dan bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin memantau atau menyemak sebarang Kandungan yang anda siarkan pada Perkhidmatan. Kami boleh memadamkan mana-mana Kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian, yang menurut pertimbangan kami melanggar Perjanjian ini atau boleh membahayakan reputasi Perkhidmatan atau pihak ketiga. Maklumat lanjut tentang cara kami memproses data peribadi anda boleh didapati dalam Dasar Privasi kami.

Hawaya boleh menyiasat dan mengambil sebarang tindakan yang ada (termasuk tindakan undang-undang) sekiranya berlaku sebarang penggunaan Perkhidmatan yang disyaki atau tidak dibenarkan, atau terhadap pengguna yang disyaki telah melakukan atau telah melakukan kesalahan.

Apabila berkomunikasi dengan wakil penjagaan pelanggan kami, anda bersetuju untuk bersikap hormat dan baik. Jika kami merasakan bahawa tingkah laku anda terhadap mana-mana wakil penjagaan pelanggan kami atau pekerja lain pada bila-bila masa mengancam atau menyinggung perasaan, kami berhak untuk menamatkan akaun anda dengan serta-merta.

6. Pengubahsuaian Perkhidmatan

Hawaya berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memperkenalkan Perkhidmatan Berbayar termasuk ciri dan fungsi tertentu pada bila-bila masa berdasarkan langganan berulang dan/atau atas dasar penggunaan serta-merta.

Kami mungkin menambah ciri baharu atau penambahbaikan pada produk dari semasa ke semasa serta mengalih keluar ciri tertentu, dan jika tindakan tersebut tidak menjejaskan hak atau kewajipan anda secara material, kami mungkin tidak memberitahu anda sebelum mengambilnya. Kami juga mungkin menggantung Perkhidmatan sepenuhnya, dalam hal ini kami akan memberitahu anda lebih awal, melainkan keadaan yang mengurangkan, seperti kebimbangan keselamatan atau keselamatan, menghalang kami daripada berbuat demikian.

7. Perlawanan

Padanan peribadi kami adalah berdasarkan kriteria tertentu seperti yang dinyatakan pada Perkhidmatan dari semasa ke semasa. Anda bersetuju bahawa Hawaya tidak dapat menjamin bahawa mana-mana pengguna yang kami cadangkan sebagai padanan berpotensi akan mematuhi semua spesifikasi dan kriteria yang dikehendaki. Jika tiada pengguna yang sepadan sepenuhnya dengan kriteria tertentu pada bila-bila masa tertentu, Hawaya akan, mengikut budi bicara mutlaknya, memilih pengguna lain sebagai kemungkinan padanan.

8. Pembelian

8.1 Secara amnya

Dari semasa ke semasa, Hawaya boleh menawarkan produk dan perkhidmatan untuk pembelian (“pembelian dalam apl”) melalui iTunes atau Google Play, atau kedai aplikasi lain yang dibenarkan oleh Hawaya (mengikut mana yang berkenaan). Jika anda memilih untuk membuat pembelian dalam apl, anda akan digesa untuk mengesahkan pembelian anda dengan pembekal pembayaran yang berkenaan, serta kaedah pembayaran anda (sama ada kad anda atau akaun pihak ketiga seperti Google Play atau iTunes) (anda "Kaedah Pembayaran") akan dicaj untuk pembelian dalam apl pada harga yang dipaparkan kepada anda untuk perkhidmatan dan/atau tempoh langganan yang telah anda pilih serta sebarang jualan atau cukai serupa yang mungkin dikenakan pada pembayaran anda dan anda membenarkan Hawaya atau akaun pihak ketiga, sebagaimana yang berkenaan, untuk mengebilkan anda.

Autobaharui langganan; Pembayaran automatik melalui kad

Jika anda membeli langganan, anda bersetuju untuk membayar semua caj pada harga yang dipaparkan kepada anda pada Perkhidmatan dan membenarkan Hawaya dan/atau akaun pihak ketiga yang berkaitan seperti iTunes untuk mengecaj Kaedah Pembayaran anda. Selepas tempoh komitmen langganan awal anda, dan sekali lagi selepas mana-mana tempoh langganan berikutnya, langganan anda akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh setara tambahan (atau sebarang tempoh yang lebih pendek jika dipaparkan pada masa transaksi pembaharuan ini) , pada harga yang anda bersetuju semasa melanggan, sehingga anda menamatkan atau membatalkan langganan.

Selepas setiap pembelian dalam apl, anda akan menerima pemberitahuan yang mengesahkan transaksi anda. Bantahan terhadap pembayaran yang telah dibuat hendaklah ditujukan kepada pasukan perkhidmatan pelanggan yang berkaitan untuk iTunes atau GooglePay. Anda juga boleh menentangnya dengan menghubungi bank anda atau pembekal perkhidmatan pembayaran anda, yang boleh memberi anda maklumat lanjut tentang hak anda serta pada sebarang tarikh akhir yang berkenaan.

Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pembayaran kad automatik tanpa syarat pada bila-bila masa, tetapi sila ambil perhatian bahawa anda masih perlu membayar sebarang jumlah yang belum dibayar.

8.2 Syarat tambahan yang dikenakan jika anda membayar Hawaya terus dengan kaedah pembayaran anda.

Jika anda membayar Hawaya secara terus, maklumat pembayaran kad anda akan disimpan dan kemudian digunakan untuk sebarang pembayaran kad automatik yang lain.

Anda boleh menukar maklumat pembayaran anda dengan melawati Hawaya dan pergi ke tetapan anda. Jika pembayaran tidak berjaya diselesaikan, disebabkan oleh tamat tempoh, dana tidak mencukupi atau sebaliknya, dan anda tidak mengubah maklumat anda, menamatkan atau membatalkan langganan anda, anda tetap bertanggungjawab ke atas sebarang jumlah. tidak dikutip dan membenarkan Hawaya untuk terus mengecaj kaedah pembayaran, kerana ia mungkin dikemas kini. Ini boleh menyebabkan tarikh pengebilan pembayaran anda berubah. Selain itu, anda memberi kebenaran kepada kami untuk mendapatkan tarikh tamat tempoh dan dikemas kini atau menggantikan nombor kad kredit atau debit seperti yang diberikan oleh pengeluar kad kredit atau debit anda. Syarat pembayaran anda akan berdasarkan kaedah pembayaran anda dan mungkin ditentukan oleh perjanjian antara anda dengan institusi kewangan, pengeluar kad kredit atau penyedia lain kaedah pembayaran pilihan anda.

Hawaya boleh membetulkan sebarang ralat pengebilan atau kesilapan yang dilakukannya, walaupun ia telah meminta atau menerima bayaran. Jika anda memulakan caj balik atau membalikkan pembayaran yang dibuat dengan Hawaya anda, Hawaya boleh menamatkan akaun anda serta-merta mengikut budi bicara mutlaknya.

8.3 Menguruskan langganan pembaharuan automatik

Jika anda melanggan menggunakan Apple ID atau akaun Google Play anda, anda boleh mematikan pembaharuan automatik dengan log masuk ke akaun pihak ketiga anda dan pergi ke "Urus Langganan" dalam tetapan telefon anda (Apple ) atau "Tetapan akaun" (Google). SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA MEMADAMKAN AKAUN ANDA ATAU APP HWAYA DARI TELEFON ANDA TIDAK AKAN MEMBATALKAN ATAU MEMBATALKAN LANGGANAN ANDA. Hawaya akan memegang semua dana sehingga anda menamatkan atau membatalkan langganan anda melalui Apple ID atau Google Play anda, seperti yang berkenaan. Sebaik sahaja anda telah menamatkan atau membatalkan langganan anda, anda masih boleh menggunakan langganan anda sehingga tamat tempoh langganan semasa anda dan langganan anda tidak akan diperbaharui secara automatik selepas tempoh semasa tamat.

8.4 Bayaran balik untuk langganan pembaharuan automatik - Hak berkanun

Secara amnya, semua caj pembelian tidak boleh dikembalikan dan tiada bayaran balik atau kredit untuk tempoh yang digunakan separa. Kami akan membuat pengecualian jika undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda menyediakan bayaran balik dan ia diminta dalam masa empat belas hari dari tarikh transaksi ("Hak Berkanun Pembatalan" anda).

Bagi pelanggan yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland dan United Kingdom, menurut undang-undang tempatan, hak berkanun anda untuk pengeluaran melayakkan anda mendapat bayaran balik penuh tanpa memberikan sebarang sebab selama 14 hari selepas permulaan 'langganan.

Bayaran balik akan dibuat menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang anda gunakan dalam transaksi awal. Dalam semua kes, anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran berikutan pembayaran balik.

Untuk meminta bayaran balik mengikut hak undang-undang pengeluaran anda

Jika anda mendaftar menggunakan Apple ID anda, bayaran balik dikendalikan oleh Apple, bukan Hawaya. Untuk meminta bayaran balik, pergi ke iTunes, klik pada ID Apple anda, pilih "Sejarah Pembelian", cari transaksi dan ketik "Laporkan Masalah". Anda juga boleh menyerahkan permintaan di https://getsupport.apple.com.

Jika anda melanggan akaun Gedung Google Play anda: sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami dengan nombor pesanan anda untuk Gedung Google Play (anda boleh mendapatkan nombor pesanan dalam e-mel pengesahan pesanan atau dengan log masuk ke Google Wallet). Anda juga boleh menghantar atau menghantar notis yang ditandatangani dan bertarikh yang menyatakan bahawa anda, pembeli, membatalkan perjanjian ini, atau perkataan yang mempunyai kesan yang serupa. Sila sertakan juga alamat e-mel atau nombor telefon yang dikaitkan dengan akaun anda serta nombor pesanan anda. Notis ini hendaklah dihantar kepada: Hawaya, Attn: Pembatalan, info@hawaya.com

Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan borang pembatalan standard (Lampiran 1), tetapi ini bukan satu kewajipan.

9. Menutup akaun anda

Anda boleh menamatkan keahlian Hawaya anda pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, melalui tetapan anda. Sila ambil perhatian bahawa memadamkan akaun anda di Hawaya atau mengalih keluar apl Hawaya daripada peranti anda tidak akan menamatkan atau membatalkan sebarang ciri berbayar yang mungkin anda telah langgan. Jika anda telah membeli ciri berbayar dan ingin menghentikan langganan anda kepadanya, sila lihat bahagian 8 di atas.

10. Penamatan atau penggantungan oleh Hawaya

Sekiranya berlaku pelanggaran sebenar atau disyaki mana-mana Syarat Penggunaan ini, Hawaya boleh, pada bila-bila masa, secara kekal atau sementara melarang semua akses kepada Perkhidmatan atau menamatkan akaun anda. Penamatan atau penggantungan sedemikian mungkin berlaku tanpa notis dan tidak akan memberi anda sebarang bayaran balik. Berikutan penamatan atau penggantungan sedemikian, anda tidak boleh cuba mendaftar sebagai pengguna atau menggunakan Perkhidmatan melainkan kami memberitahu anda bahawa penggantungan itu telah ditarik balik.

11. Hak yang anda berikan kepada Hawaya

Dengan mencipta akaun, anda memberikan Hawaya hak dan lesen di seluruh dunia, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan dan bebas royalti untuk mengehoskan, menyimpan, menggunakan, membaca, menyalin, memaparkan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, mengedit, menerbitkan, mengubah suai dan mengedarkan maklumat yang anda benarkan kami untuk mengakses daripada mana-mana platform pihak ketiga (seperti Facebook), serta sebarang maklumat yang anda siarkan, muat turun, paparkan atau sediakan (secara kolektif, "siaran") pada perkhidmatan dan hantar kepada pengguna lain melalui profil anda atau melalui mana-mana perkhidmatan pemesejan peribadi yang dikendalikan melalui Perkhidmatan] (secara kolektif, "Kandungan"). Lesen Hausa untuk kandungan anda tidak eksklusif, kecuali ia eksklusif berkenaan dengan karya terbitan yang dibuat melalui penggunaan Perkhidmatan anda. Sebagai contoh, Hawaya akan mempunyai lesen eksklusif untuk tangkapan skrin Perkhidmatan yang termasuk Kandungan anda. Selain itu, untuk Hawaya menghalang penggunaan Kandungan anda secara tidak dibenarkan di luar Perkhidmatan, anda memberi kebenaran kepada Hawaya untuk bertindak bagi pihak anda berkenaan dengan penggunaan Kandungan anda secara haram yang diambil daripada Perkhidmatan oleh pengguna lain atau pihak ketiga. . Ini secara nyata termasuk kuasa, tetapi bukan kewajipan, untuk mengeluarkan notis menurut 17 USC s.512 (c) (3) (iaitu, notis alih keluar DCMA) atau s.14 Arahan Perdagangan Elektronik atau mana-mana proses yang setara di bawah undang-undang yang terpakai bagi pihak anda jika Kandungan anda diambil dan digunakan oleh pihak ketiga di luar Perkhidmatan. Lesen kami untuk Kandungan anda adalah tertakluk kepada hak anda di bawah undang-undang yang terpakai (contohnya, undang-undang mengenai perlindungan data peribadi setakat mana-mana Kandungan mengandungi maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang tersebut) dan untuk tujuan terhad untuk beroperasi, membangun, menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan serta penyelidikan dan pembangunan baharu. Anda bersetuju bahawa mana-mana Kandungan baharu yang anda letak atau yang anda beri kuasa kepada kami untuk meletakkan pada Perkhidmatan boleh dilihat oleh pengguna lain dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja yang melawat atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan (seperti mereka yang mungkin menerima Kandungan yang dikongsi oleh pengguna Hawaya yang lain. ).

Kami amat menghargai maklum balas anda. Dengan mengemukakan sebarang cadangan atau komen kepada Hawaya mengenai perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa Hawaya boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menggunakan dan berkongsi ulasan ini untuk sebarang tujuan tanpa sebarang kewajipan atau pampasan kepada anda.

12. Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta.

Jika anda percaya bahawa Kandungan anda telah disalin dan disiarkan pada Perkhidmatan dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan Ejen Hak Cipta kami maklumat berikut:

 • tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
 • perihalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;
 • perihalan di mana bahan yang anda dakwa melanggar terletak pada Perkhidmatan (dan perihalan tersebut mestilah cukup munasabah untuk membolehkan kami mencari bahan yang didakwa melanggar);
 • maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel;
 • pernyataan bertulis oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang; dan
 • kenyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

 

Notis tuntutan pelanggaran hak cipta hendaklah diberikan kepada Ejen Hak Cipta Syarikat melalui e-mel kepada copyright@match.com , melalui telefon ke (+1) 214-576-3272 atau melalui mel ke alamat berikut:

Jabatan Pematuhan Hak Cipta c/o Undang-undang Kumpulan Padanan

8750 N. Lebuhraya Pusat, Suite 1400

Dallas, Texas 75231

Hawaya akan menamatkan akaun pelanggar berulang.

13. Pautan

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web dan aplikasi mudah alih lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh Hawaya. Penggunaan pautan ini untuk mengakses tapak web atau aplikasi mudah alih lain adalah atas risiko anda sendiri. Hawaya tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan (atau kekurangan ketersediaan) tapak web atau sumber luaran tersebut. Hawaya tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kebolehpercayaan atau kualiti sebarang maklumat atau perkhidmatan yang disediakan atau produk yang dijual pada platform pihak ketiga. Hawaya mewujudkan pautan ke laman web dan aplikasi lain untuk kemudahan penggunanya sahaja.

Jika anda memilih untuk berinteraksi dengan pihak ketiga yang disediakan melalui Perkhidmatan kami, syarat mereka akan mengawal hubungan mereka dengan anda. Hawaya tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap terma atau tindakan pihak ketiga.

14. Penafian

HAWAYA MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, TIDAK MEMBUAT SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT, UNDANG-UNDANG ATAU LAINNYA, MENGENAI PERKHIDMATAN. ​​(TERMASUK MANA-MANA ​​ISI), TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG WARANTI TERSIRAT UNTUK KUALITI YANG MEMUASKAN, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU TANPA PELANGGARAN. HAWAYA TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA (A) PERKHIDMATAN AKAN TIDAK TERGANGGU, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT, (B) SEBARANG KECACATAN ATAU KESILAPAN DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN, ATAU (C) SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA DAPATKAN PERKHIDMATAN AKAN TEPAT. SELANJUTNYA, Hawaya TIDAK MEMBUAT JAMINAN PADA BILA-BILA MASA MENGENAI BILANGAN PENGGUNA AKTIF; KEMAMPUAN ATAU KEINGINAN PENGGUNA UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN ATAU BERTEMU ANDA, ATAU KESESUAIAN MUKTAMAD DENGAN ATAU KELAKUAN PENGGUNA YANG ANDA TEMU MELALUI PERKHIDMATAN.

HAWAYA TIADA TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA ​​KANDUNGAN YANG ANDA ATAU MANA-MANA ​​PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA POS, HANTAR ATAU TERIMA MELALUI PERKHIDMATAN KAMI ATAU HAWAYA MEMANGGUNG SEBARANG TANGGUNGJAWAB ATAS IDENTITI, NIAT, SAH DAN KEBENARAN KAMI. MANA-MANA ​​BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU SEBANYAKNYA DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH DIAKSES MENGIKUT KEBICARAAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI. HAWAYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN KEPADA PERKAKASAN KOMPUTER ANDA, PERISIAN KOMPUTER ATAU PERALATAN ATAU TEKNOLOGI LAIN, TERMASUK, TETAPI TANPA HAD, KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA SEBARANG PELANGGARAN KESELAMATAN ATAU SEBARANG PERALATAN, PENYELENGGARAAN, PENYELENGGARAAN VIRUS, PENYELENGGARAAN, BUGSRA. ATAU PENGHANTARAN, TALIAN KOMPUTER ATAU KEGAGALAN RANGKAIAN, ATAU SEBARANG KERUGIAN TEKNIKAL YANG LAIN

15. Had liabiliti

SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, HAWAYA, SYARIKAT SUBSIDIARINYA, PEKERJA, PELESEN ATAU PENYEDIA PERKHIDMATANNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS MANA-MANA ​​TIDAK LANGSUNG, AKIBAT, TELADAN, SAMPINGAN, KHAS, TIDAK LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG. SEBARANG KEHILANGAN DATA, PENGGUNAAN, PELANGGAN ATAU KEHILANGAN TIDAK KETARA LAIN, HASIL DARIPADA: (I) AKSES ATAU PENGGUNAAN ANDA ATAU MUSTAHIL UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, (II) KELAKUAN ATAU KANDUNGAN PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA PADA, OLEH OLEH HASIL PENGGUNAAN PERKHIDMATAN; ATAU (III) AKSES, PENGGUNAAN ATAU UBAHSUAI KANDUNGAN ANDA TANPA KEBENARAN, WALAUPUN HWAYA TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. DALAM APA APA PUN LIABILITI AGREGAT HWAYA KEPADA ANDA BAGI SEMUA TUNTUTAN PERKHIDMATAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR, JIKA ADA, OLEH ANDA KEPADA Hawaya UNTUK PERKHIDMATAN SEMENTARA ANDA MEMPUNYAI AKAUN.

HAD LIABILITI YANG DIBERIKAN DALAM SEKSYEN 15 INI AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN REMEDI ANDA DI BAWAH PERJANJIAN INI GAGAL MENGENAI TUJUAN PENTING MEREKA.

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD TERTENTU LIABILITI, JADI SEBAHAGIAN ATAU SEMUA PENGECUALIAN DAN HAD DALAM SEKSYEN 15 INI MUNGKIN TIDAK TERGUNA KEPADA ANDA.

16. Indemniti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Hawaya, ahli gabungannya dan pekerja, pengarah dan ejen masing-masing daripada dan terhadap semua kerugian dan kerosakan akibat tuntutan pihak ketiga, (termasuk semua yuran penasihat profesional dan yang berkaitan yuran dan perbelanjaan guaman), berkenaan dengan (i) apa-apa perbuatan, peninggalan atau pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini oleh anda, termasuk tanpa had penggunaan perkhidmatan yang tidak wajar atau tidak dibenarkan anda atau mana-mana perkhidmatan lain yang disediakan di bawah ini dan sebarang tindakan atau kenyataan yang dibuat oleh mana-mana perantara menggunakan akaun anda, sama ada penipuan atau tidak; atau (ii) sebarang pelanggaran Perjanjian ini disebabkan oleh kebolehkuatkuasaan mana-mana undang-undang, ordinan atau peraturan. Indemniti ini akan kekal selepas tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini, dan dibayar secara nyata untuk faedah, dan hendaklah dikuatkuasakan oleh, Hawaya atau pengganti dan penerima serah haknya.

17. Pengantaraan, Timbang Tara, Penepian Tindakan Kelas dan Penepian Juri.

17.1 Pengguna yang berpangkalan di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland dan United Kingdom

Platform penyelesaian pertikaian dalam talian Suruhanjaya Eropah tersedia di bawah http://ec.europa.eu/odr. Hawaya tidak mengambil bahagian dalam prosedur penyelesaian pertikaian di hadapan entiti timbang tara pengguna untuk pengguna yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom.

 

17.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal dalam Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom, setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang yang berkenaan:

 1. Cara eksklusif untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk apa-apa dakwaan kemungkirannya) atau Perkhidmatan hendaklah TIMBANGtara MENGIKAT yang ditadbir oleh JAMS di bawah Peraturan & Prosedur Timbang Tara Diperkemas JAMS kecuali seperti yang diubah suai oleh Timbang Tara kami Prosedur (lihat di bawah). Satu pengecualian kepada eksklusiviti timbang tara ialah mana-mana pihak mempunyai hak untuk membawa tuntutan individu terhadap yang lain di mahkamah tuntutan kecil yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, atau, jika difailkan dalam timbang tara, pihak yang bertindak balas boleh meminta pertikaian itu diteruskan dalam mahkamah tuntutan kecil jika tuntutan parti adalah dalam bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil. Jika pihak yang bertindak balas meminta untuk meneruskan di mahkamah tuntutan kecil sebelum pelantikan penimbang tara, timbangtara hendaklah ditutup secara pentadbiran, dan jika diminta selepas pelantikan penimbang tara, penimbang tara hendaklah menentukan sama ada pertikaian itu harus diputuskan dalam timbang tara atau jika timbang tara hendaklah ditutup secara pentadbiran dan diputuskan di mahkamah tuntutan kecil. Sama ada anda memilih mahkamah timbang tara atau tuntutan kecil, anda tidak boleh dalam apa jua keadaan memulakan atau mengekalkan terhadap Syarikat sebarang tindakan kelas, timbang tara kelas atau tindakan atau prosiding wakil yang lain.
 2. Dengan menggunakan Perkhidmatan dalam apa jua cara, anda bersetuju menerima perjanjian timbang tara di atas. Dengan berbuat demikian, ANDA MENYERAHKAN HAK ANDA UNTUK KE MAHKAMAH untuk menegaskan atau mempertahankan sebarang tuntutan antara anda dan Syarikat (kecuali untuk perkara yang boleh dibawa ke mahkamah tuntutan kecil). ANDA JUGA MENYERAHKAN HAK ANDA UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS ATAU PROSIDING KELAS LAIN. Hak anda akan ditentukan oleh TIMBANG TARA NEUTRAL, BUKAN HAKIM ATAU JURI, dan penimbang tara akan menentukan semua isu berkenaan kebolehtimbangtaraan pertikaian. Anda berhak mendapat perbicaraan yang adil di hadapan penimbang tara. Penimbang tara boleh memberikan apa-apa pelepasan yang mahkamah boleh, tetapi anda harus ambil perhatian bahawa prosiding timbang tara biasanya lebih mudah dan lebih kemas daripada perbicaraan dan prosiding kehakiman yang lain. Keputusan oleh penimbang tara boleh dikuatkuasakan di mahkamah dan mungkin dibatalkan oleh mahkamah hanya atas sebab yang sangat terhad. Untuk butiran mengenai proses timbang tara, lihat Prosedur Timbang Tara kami.
 3. Sebarang prosiding untuk menguatkuasakan perjanjian timbang tara ini, termasuk sebarang prosiding untuk mengesahkan, mengubah suai, atau mengosongkan award timbang tara, boleh dimulakan di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten. Sekiranya perjanjian timbang tara ini atas sebarang sebab dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, sebarang litigasi terhadap Hawaya (kecuali untuk tindakan mahkamah tuntutan kecil) boleh dimulakan hanya di mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di Dallas County, Texas. Anda dengan ini bersetuju secara tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa mahkamah tersebut untuk tujuan tersebut.

18. Undang-undang yang Mentadbir

18.1 Pengguna yang tinggal dalam Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom

Perjanjian ini, dan sebarang pertikaian antara anda dan Hawaya, akan dikawal oleh bidang kuasa eksklusif undang-undang Republik Ireland, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan mandatori yang berkuat kuasa di negara kediaman pengguna. Mahkamah Dublin, Ireland akan mempunyai bidang kuasa, jika tidak dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang perlindungan pengguna yang terpakai di negara tempat anda tinggal.

18.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal di luar Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom:

Kecuali apabila perjanjian timbang tara kami dilarang oleh undang-undang, undang-undang Texas, Amerika Syarikat, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undang Texas, akan digunakan untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan kami. Walau apa pun yang tersebut di atas, perjanjian Timbang Tara dalam seksyen 17 di atas hendaklah dikawal oleh Akta Timbang Tara Persekutuan. Untuk mengelakkan keraguan, pilihan undang-undang yang mentadbir Texas tidak akan menggantikan mana-mana perundangan perlindungan pengguna mandatori dalam bidang kuasa tersebut.

19. Keseluruhan Perjanjian; Lain-lain.

Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Hawaya mengenai penggunaan Perkhidmatan. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Kegagalan Hawaya untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Anda bersetuju bahawa akaun Hawaya anda tidak boleh dipindah milik dan semua hak anda ke atas akaun anda serta Kandungannya akan ditamatkan apabila anda meninggal dunia. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, fidusiari atau perhubungan istimewa atau pekerjaan lain yang diwujudkan hasil daripada Perjanjian ini dan anda tidak boleh membuat sebarang representasi bagi pihak atau mengikat Hawaya dalam apa jua cara.

20. Bahasa.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggeris. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan mengatasi mana-mana versi bahasa tempatan yang lain.

Lampiran 1 – Borang pembatalan standard (sila lengkapkan dan serahkan borang ini jika anda ingin menggunakan hak pembatalan anda)

 • Nota: Jika anda membeli langganan anda melalui Apple atau Google Play, pembatalan akan dikendalikan melalui akaun pihak ketiga anda. Bayaran balik pada akaun Google Play akan diuruskan oleh Hawaya.

Kepada MTCH Technology Services Limited, Hawaya, Blok D, Iveagh Court

Jalan Harcourt, Dublin 2

Ireland, e-mel: info@hawaya.com

Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa saya ingin menggunakan hak pembatalan saya berkaitan dengan perjanjian pembelian saya pada penghantaran perkhidmatan berikut

No. Pesanan:

Dipesan pada:

Nama pengguna:

Alamat pengguna:

Alamat e-mel pengguna:

Nombor telefon pengguna:

Tarikh:

Lampiran 2 - Prosedur timbang tara

 1. Timbang Tara adalah alternatif kepada litigasi di mana orang neutral (penimbang tara) mendengar dan menyelesaikan pertikaian pihak-pihak. Prosiding timbang tara direka bentuk untuk menyediakan pihak-pihak dengan perbicaraan yang adil dengan cara yang lebih cepat dan kurang formal daripada prosiding mahkamah. Prosedur berikut ("Prosedur Timbang Tara") terpakai untuk semua prosiding timbang tara yang melibatkan anda dan Hawaya. Timbangtara akan ditadbir oleh JAMS mengikut Peraturan Timbang Tara Ringkasnya ("Peraturan JAMS"), seperti yang diubah suai oleh Prosedur Timbang Tara ini. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Peraturan JAMS dan prosedur timbang tara ini, prosedur timbang tara akan diguna pakai. Walau bagaimanapun, jika penimbang tara menentukan bahawa penggunaan Prosedur Timbang Tara yang ketat tidak akan menghasilkan timbang tara yang adil pada asasnya, penimbang tara boleh membuat sebarang perintah yang diperlukan untuk menyediakan timbang tara yang adil pada asasnya yang mematuhi Peraturan JAMS.
 2. Mulakan timbang tara. Untuk memulakan timbang tara terhadap Hawaya, anda mesti melengkapkan borang ringkas, menyerahkannya kepada JAMS dan menghantar salinan kepada Harmonica IT, Inc. di Match Group, Inc., Peti Surat 25458, Dallas, TX 75225. Ketahui lebih lanjut tentang permulaan timbang tara dan untuk mendapatkan borang untuk memulakan timbang tara, sila lawati tapak web JAMS dan muat turun borang yang tersedia di: https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf.
 3. Yuran. Anda bertanggungjawab untuk membayar bahagian anda daripada yuran yang ditetapkan dalam Jadual Yuran JAMS untuk Pertikaian Pengguna. Hawaya akan membayar sebarang baki kos, kecuali setakat yang ditentukan oleh penimbang tara bahawa semua atau sebahagian daripada baki kos akan ditanggung oleh anda. Jika tuntutan anda terhadap Hawaya kurang daripada $1,000, kami akan membayar semua kos, kecuali setakat yang ditentukan oleh penimbang tara bahawa semua atau mana-mana bahagian kos yang tinggal harus ditanggung oleh anda. Jika anda percaya bahawa anda tidak mampu membayar Yuran JAMS, anda boleh memohon kepada JAMS untuk Penepian Yuran.
 4. Penemuan. Mana-mana pihak boleh (a) meminta dokumen yang berkaitan dan bukan keistimewaan daripada pihak yang satu lagi; dan (b) meminta pihak yang satu lagi memberikan butiran tuntutan atau pembelaannya. Permintaan penemuan sedemikian mesti disampaikan kepada pihak yang satu lagi dalam masa 10 hari dari pelantikan penimbang tara. Pihak yang bertindak balas akan memberikan kepada pihak yang meminta semua dokumen yang berkaitan dan bukan keistimewaan, butiran yang diminta dan/atau sebarang bantahan terhadap permintaan dalam tempoh 15 hari selepas menerima permintaan. Sebarang pertikaian mengenai penemuan atau permintaan sambungan hendaklah segera dirujuk kepada penimbang tara untuk penyelesaian segera.