Terma & Syarat Penjaga

 

Mukadimah

Selamat datang ke Hawaya. Hawaya menawarkan perkhidmatan temu janji dengan tujuan untuk memudahkan pembentukan hubungan antara individu melalui rangkaian komunikasi elektronik, termasuk, tanpa had, tapak web www.hawaya.com dan aplikasi muat turun yang berkaitan (bersama-sama dengan "Perkhidmatan" ). Anda mendaftar sebagai Penjaga untuk mengakses ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda menerima transkrip komunikasi daripada pengguna lain.

Jika anda tinggal di luar Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau United Kingdom, Syarat Penggunaan ini dimeterai antara anda dan:

Harmonika IT, Inc.

8750 Lebuhraya Pusat, Suite 1400

Dallas, TX 75231, Amerika Syarikat

Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau United Kingdom, Syarat Penggunaan ini terpakai antara anda dan:

Perkhidmatan Teknologi MTCH Terhad ("Teknologi MTCH")

Hawaya

Blok D, Mahkamah Iveagh

Jalan Harcourt, Dublin 2

Ireland

Istilah "kami", "kami" atau "Hawaya" merujuk kepada Harmonica IT, Inc. atau Teknologi MTCH berdasarkan negara tempat tinggal anda.

Privasi

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, lihat Dasar Privasi Hawaya.

1. Persetujuan - Penerimaan Terma dan Syarat

Dengan menggunakan fungsi Penjaga, anda mengesahkan dan mengakui bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini dan Polisi Privasi kami yang bersama-sama membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Hawaya (“Perjanjian”). Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua syarat Perjanjian ini, sila jangan mendaftar sebagai Penjaga.

2. Daftar

Semasa mendaftar, anda akan diminta untuk mengesahkan alamat e-mel anda melalui e-mel.

3. Kelayakan

Ciri Penjaga hanya untuk orang dewasa yang berumur lebih dari 21 tahun. Jika anda berumur di bawah 21 tahun, anda tidak layak menjadi Penjaga dan tidak akan mempunyai akses kepada sumber Penjaga kami.

Fungsi penjaga tersedia untuk anda hanya melalui jemputan daripada pengguna Hawaya. Untuk mendapatkan akses kepada fungsi Penjaga, semua pengguna yang terlibat dalam komunikasi peribadi yang anda telah dijemput untuk menerima mesti bersetuju untuk komunikasi ini dikongsi dengan anda. Hawaya tidak menjamin atau berusaha untuk mempengaruhi atau mengawal pengguna yang akan memberikan anda akses kepada komunikasi mereka.

Dengan mendaftar sebagai penjaga, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

 • Anda boleh menandatangani kontrak yang mengikat dengan Hawaya.
 • Anda akan mematuhi Perjanjian ini dan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • Anda mesti memenuhi tujuan Perkhidmatan, iaitu membenarkan individu bersembang untuk tujuan peribadi, hiburan dan bukan komersial, dengan tujuan umum untuk menjalinkan hubungan dengan suci hati.
 • Anda bukan orang yang dihalang daripada menggunakan Perkhidmatan di bawah undang-undang tempatan, undang-undang Amerika Syarikat atau mana-mana bidang kuasa terpakai lain - yang bermaksud (tanpa had) bahawa anda tidak hadir atau bertindak bagi pihak mana-mana organisasi yang disenaraikan dalam Senarai warganegara yang dilantik khas dari Jabatan Perbendaharaan AS, atau menghadapi sebarang larangan serupa dalam mana-mana bidang kuasa lain.
 • Anda tidak pernah disabitkan dengan jenayah atau kesalahan yang boleh didakwa (atau jenayah yang sama beratnya), jenayah seks, sebarang jenayah yang melibatkan keganasan atau jenayah yang menimbulkan kebencian atau aktivisme.

4. Tatakelakuan Penjaga

Walaupun Hawaya berusaha untuk menggalakkan pengalaman pengguna yang dihormati melalui fungsi 'Penjaga'nya, ANDA MEMAHAMI BAHAWA HAWAYA TIDAK MENGESAHKAN KEJEMPATAN PENERANGAN PROFIL ATAU MENJALANKAN SEMAK LATAR BELAKANG JENAYAH KE ATAS PENGGUNA ANDA ATAU TINJAUAN LAINNYA DI LATAR BELAKANG ANDA.

HAWAYA TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI TERHADAP KELAKUAN PENGGUNANYA. OLEH ITU, HAWAYA MENGECUALIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB BERKAITAN DENGAN APA-APA JENIS PERISTIWA YANG MUNGKIN BERLAKU ANTARA PENGGUNA DAN PENJAGA SEMASA INTERAKSI DALAM TALIAN ATAU LUAR TALIAN, SAMA ADA DALAM TALIAN ATAU DI LUAR PERKHIDMATAN, ATAU DI MANA-MANA.

KANDUNGAN PADA PERKHIDMATAN INI DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DAN TIDAK BOLEH DITINDAK ATAU SEBAIKNYA DIKELUARKAN SEMULA TANPA KEBENARAN BERTULIS HAWAYA, KECUALI YANG DINYATAKAN DI BAWAH. PENGGUNA TIDAK BOLEH MENERBIT ATAU MENCIPTA KARYA TERBITAN DARIPADA KANDUNGAN PERKHIDMATAN UNTUK SEBARANG TUJUAN AWAM ATAU KOMERSIAL.

Untuk mengakses dan menggunakan fungsi Penjaga, anda bersetuju untuk mematuhi Perjanjian ini dan undang-undang serta peraturan yang berkenaan serta menghormati hak pengguna lain. Khususnya, anda bersetuju bahawa:

 • Kami tidak mengawal atau menyederhanakan secara menyeluruh mana-mana kandungan pengguna yang diserahkan kepada anda melalui ciri Penjaga. Anda memahami dan bersetuju bahawa, dari semasa ke semasa, kami mungkin memantau atau menyemak sebarang kandungan yang disiarkan pada Perkhidmatan. Kami boleh memadamkan sebarang kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian, yang mengikut budi bicara kami melanggar Perjanjian ini atau boleh merosakkan reputasi Perkhidmatan atau pihak ketiga.
 • Perbualan pengguna pada Perkhidmatan adalah tertutup dan sulit. Anda tidak boleh menyiarkan, memaparkan atau sebaliknya mendedahkan butiran hubungan peribadi, maklumat atau kandungan perbualan peribadi antara pengguna Perkhidmatan atau menyiarkan sebarang kandungan tentang pengguna yang mewakili fitnah, fitnah atau fitnah.
 • Anda mesti merahsiakan dan selamat mana-mana Kandungan Pengguna yang dihantar kepada anda. Anda mesti memadam semua transkrip komunikasi pengguna sebaik sahaja anda membacanya.
 • Anda tidak boleh menyamar atau menggunakan akaun pengguna lain, mencipta atau menerbitkan kandungan yang melanggar hak harta intelek, hak publisiti, privasi, hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana hak peribadi orang lain. Ini bermakna anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, menghantar, mencipta sebarang karya terbitan, menggunakan atau mengeluarkan semula mesej peribadi, bahan, foto, tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan orang lain atau mana-mana harta intelek lain atau maklumat peribadi anda. kebenaran terlebih dahulu. Anda hanya boleh mendedahkan atau menerbitkan kandungan yang berkaitan dengan diri anda dan identiti sebenar anda.
 • Anda tidak boleh menggunakan tekanan yang tidak wajar, menghina, menakut-nakutkan, mengganggu atau mengganggu pengguna lain, cuba meyakinkan pengguna lain tentang pandangan politik, moral atau agama anda, atau menyiarkan sebarang kandungan yang memfitnah, menyinggung perasaan, mengancam, menghina, menyinggung perasaan, perkauman, xenofobia , menghasut keganasan, atau mengandungi kebogelan atau seksual eksplisit atau lucah. Penggunaan simbol kebangsaan atau agama yang berlebihan tidak akan diterima.
 • Anda tidak boleh menggalakkan perkahwinan paksa, permintaan, pelacuran, pemerdagangan manusia atau perhambaan.
 • Anda tidak boleh menggalakkan kelakuan jenayah atau haram. Perwakilan senjata tidak dibenarkan dalam sebarang bentuk.
 • Anda tidak boleh menggunakan mana-mana robot, bot, labah-labah, perangkak, pengikis, aplikasi carian/pendapatan tapak web, proksi atau manual lain atau peranti automatik lain, kaedah, proses untuk mengakses, mendapatkan semula, mengindeks, "data lombong" atau dalam sebarang cara menghasilkan semula atau memintas navigasi atau struktur persembahan Perkhidmatan atau kandungannya.
 • Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dalam sebarang cara yang boleh mengganggu, mengganggu atau menjejaskan Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan secara negatif. Anda tidak boleh memasang virus komputer atau perisian hasad lain. Anda tidak boleh menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Perkhidmatan kami atau mana-mana sistem atau rangkaian.
 • Anda tidak boleh "membingkai" atau "mencerminkan" mana-mana bahagian Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggunakan tag meta atau kod atau peranti lain yang mengandungi sebarang rujukan kepada Hawaya atau Perkhidmatan (atau mana-mana tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, logo atau slogan Hawaya) untuk mengarahkan mana-mana orang ke mana-mana laman web lain untuk sebarang tujuan.
 • Anda tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan, mensublesenkan, menterjemah, menjual, kejuruteraan terbalik, mentafsir, menyahkompilasi atau sebaliknya membuka mana-mana bahagian Perkhidmatan, atau menyebabkan orang lain berbuat demikian.
 • Anda tidak boleh menggunakan atau membangunkan mana-mana aplikasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perkhidmatan atau kandungan atau maklumat pengguna lain tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggunakan, mengakses atau menerbitkan mana-mana bahagian antara muka pengaturcaraan aplikasi Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Hawaya terlebih dahulu.
 • Anda tidak boleh menggalakkan atau mempromosikan sebarang aktiviti yang melanggar Perjanjian ini dan/atau semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • Anda tidak boleh menyatakan atau membayangkan bahawa sebarang kenyataan yang anda buat adalah disokong oleh Hawaya.
 • Apabila berkomunikasi dengan wakil penjagaan pelanggan kami, anda bersetuju untuk bersikap hormat dan baik. Jika kami merasakan bahawa tingkah laku anda terhadap mana-mana wakil penjagaan pelanggan kami atau pekerja lain pada bila-bila masa mengancam atau menyinggung perasaan, kami berhak untuk menamatkan akaun anda dengan serta-merta.

Hawaya boleh menyiasat dan mengambil sebarang tindakan yang ada (termasuk tindakan undang-undang) sekiranya berlaku sebarang penggunaan Perkhidmatan yang disyaki atau tidak dibenarkan, atau terhadap pengguna atau Penjaga yang disyaki telah melakukan atau telah melakukan kesalahan.

5. Pengubahsuaian Perkhidmatan

Mulai tarikh terma dan syarat ini dan buat masa ini, fungsi Penjaga adalah percuma.

Kami mungkin menambah ciri produk baharu atau penambahbaikan pada Perkhidmatan kami dari semasa ke semasa serta mengalih keluar beberapa ciri, dan jika tindakan ini tidak menjejaskan hak atau kewajipan anda secara material, kami mungkin tidak memberitahu sebelum mengambilnya. Kami mungkin juga menggantung Perkhidmatan sepenuhnya, dalam hal ini kami akan memberitahu anda lebih awal melainkan keadaan yang mengurangkan, kebimbangan keselamatan atau keselamatan seperti itu, menghalang kami daripada berbuat demikian.

6. Menggantung atau Menutup akaun Penjaga anda

Anda boleh menamatkan atau menggantung akaun Penjaga anda berhubung dengan mana-mana pengguna pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, melalui 'pautan Nyahlanggan' yang tersedia dalam setiap pemberitahuan e-mel mingguan yang dihantar kepada anda dengan transkrip perbualan pengguna.

7. Penamatan atau Penggantungan oleh pengguna Hawaya

Seorang pengguna boleh menamatkan atau menggantung akses anda kepada komunikasi mereka pada bila-bila masa, atas sebarang sebab.

8. Penamatan atau Penggantungan oleh Hawaya

Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran sebenar atau disyaki mana-mana Terma Penggunaan Penjaga ini, Hawaya boleh, pada bila-bila masa, secara kekal atau sementara melarang semua akses kepada fungsi Penjaga.

9. Penafian

HAWAYA MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN ATAS ASAS “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA” DAN SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, TIDAK MEMBERI SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT, BERKANUN ATAU LAINNYA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN (TERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN DI SITU), TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG WARANTI TERSIRAT TENTANG KUALITI YANG MEMUASKAN, KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU TANPA PELANGGARAN.

HAWAYA TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN ITU

(A) PERKHIDMATAN AKAN TIDAK TERGANGGU, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT,

(B) SEBARANG KECACATAN ATAU KESILAPAN DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU

(C) BAHAWA SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA PEROLEHI PADA ATAU MELALUI PERKHIDMATAN AKAN TEPAT. SELANJUTNYA, HAWAYA TIDAK MEMBUAT JAMINAN MENGENAI BILANGAN PENGGUNA AKTIF PADA BILA-BILA MASA; KEMAMPUAN ATAU KEINGINAN PENGGUNA UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN ATAU BERTEMU DENGAN ANDA, ATAU KESESUAIAN MUKTAMAD DENGAN ATAU KELAKUAN OLEH PENGGUNA YANG ANDA TEMU MELALUI PERKHIDMATAN.

HAWAYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS MANA-MANA ​​KANDUNGAN YANG ANDA ATAU PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA POS, HANTAR ATAU TERIMA MELALUI PERKHIDMATAN KAMI JUGA HAWAYA MENGAMBIL SEBARANG TANGGUNGJAWAB ATAS IDENTITI, NIAT, KESAHUAN SESAMA-SAMA ANDA, ATAU SEBARANG KOMUNIKASI MELALUI HAWAYA. MANA-MANA ​​BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU SEBANYAKNYA DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH DIAKSES MENGIKUT KEBICARAAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI. HAWAYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN KEPADA PERKAKASAN KOMPUTER ANDA, PERISIAN KOMPUTER ATAU PERALATAN ATAU TEKNOLOGI LAIN TERMASUK, TETAPI TANPA HAD, KEROSAKAN DARIPADA SEBARANG PELANGGARAN KESELAMATAN ATAU DARIPADA SEBARANG VIRUS, PEPIJANG, PENCEGAHAN, PENCEGAHAN KELEWATAN DALAM PENGENDALIAN ATAU PENGHANTARAN, TALIAN KOMPUTER ATAU KEGAGALAN RANGKAIAN, ATAU SEBARANG KESEPAKATAN TEKNIKAL ATAU LAIN.

10. Had Liabiliti

SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, HAWAYA, AHLI sekutu, PEKERJA, PELESEN ATAU PENYEDIA PERKHIDMATANNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TIDAK LANGSUNG, AKIBAT, TELADAN, SAMPINGAN, PIHAK KHAS, LUAR BIASA ATAU PENYELESAIAN KHAS. SAMA ADA BERLAKU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU SEBARANG KEHILANGAN DATA, PENGGUNAAN, MUHIBAH ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA LAIN, HASIL DARIPADA

(I) AKSES ANDA KEPADA ATAU PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK AKSES ATAU MENGGUNAKAN FUNGSI PENJAGA ATAU PERKHIDMATAN,

(II) KANDUNGAN KONDUKTOR PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA PADA, MELALUI, ATAU IKUT PENGGUNAAN PERKHIDMATAN; ATAU

(III) AKSES TANPA KEBENARAN, PENGGUNAAN ATAU PERUBAHAN KANDUNGAN ANDA, WALAUPUN HAWAYA TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. LIABILITI AGREGAT HAWAYA KEPADA ANDA SEKALIPUN TIDAK AKAN UNTUK SEMUA TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI PENJAGA ATAU PERKHIDMATAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR, JIKA ADA, OLEH ANDA KEPADA HAWAYA UNTUK PERKHIDMATAN SEMENTARA ANDA MEMPUNYAI AKAUN PENJAGA. HAD PERUNTUKAN LIABILITI YANG DITETAPKAN DALAM SEKSYEN 10 INI AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN REMEDI ANDA DI BAWAH PERJANJIAN INI GAGAL BERKENAAN DENGAN TUJUAN PENTING MEREKA. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD TERTENTU LIABILITI, JADI SESETENGAH ATAU SEMUA PENGECUALIAN DAN HAD DALAM SEKSYEN 10 INI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN UNTUK ANDA.

11. Indemniti

Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Hawaya, ahli gabungannya dan pekerja, pengarah dan ejen masing-masing daripada dan terhadap semua kerugian dan kerosakan yang timbul daripada tuntutan pihak ketiga, (termasuk semua penasihat profesional. yuran dan kos dan perbelanjaan undang-undang yang berkaitan), berhubung dengan

(i) apa-apa perbuatan, peninggalan, atau pelanggaran Syarat Penggunaan ini oleh anda termasuk, tanpa had, penggunaan tidak wajar atau tanpa kebenaran anda terhadap fungsi Penjaga atau Perkhidmatan atau mana-mana perkhidmatan lain yang disediakan di bawah ini dan semua tindakan atau kenyataan yang dibuat oleh perantara menggunakan akaun anda, sama ada ini adalah penipuan atau tidak; atau

(ii) Sebarang pelanggaran Perjanjian ini disebabkan oleh kebolehgunaan mana-mana undang-undang, perintah atau peraturan. Indemniti ini akan kekal selepas tamat atau penamatan Perjanjian ini, dan dibuat secara nyata untuk faedah, dan akan dikuatkuasakan oleh, Hawaya atau pengganti dan penerima serah haknya.

12. Pengantaraan, Timbang Tara, Penepian Tindakan Kelas dan Penepian Juri.

12.1 Pengguna yang berpangkalan di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland dan United Kingdom Platform penyelesaian pertikaian dalam talian Suruhanjaya Eropah tersedia di bawah http://ec.europa.eu/odr. Hawaya tidak mengambil bahagian dalam prosedur penyelesaian pertikaian di hadapan entiti timbang tara pengguna untuk pengguna yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom.

12.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal dalam Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom, setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang yang berkenaan:

 1. Cara eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk apa-apa pelanggaran yang dikatakan) atau Perkhidmatan adalah TIMBANG TARA MENGIKAT yang ditadbir oleh JAMS mengikut Peraturan dan Prosedur Timbang Tara Dinamik JAMS, kecuali seperti yang diubah suai oleh Prosedur Timbang Tara kami (lihat di bawah). Satu-satunya pengecualian kepada eksklusiviti timbang tara ialah mana-mana pihak mempunyai hak untuk membawa tindakan individu terhadap pihak yang lain dalam mahkamah tuntutan kecil yang mempunyai bidang kuasa berwibawa atau, jika difailkan dalam timbang tara, responden boleh meminta supaya pertikaian diteruskan ke mahkamah tuntutan kecil jika tuntutan parti itu termasuk dalam bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil. Jika responden meminta mahkamah tuntutan kecil untuk meneruskan sebelum pelantikan penimbang tara, timbang tara hendaklah ditutup secara pentadbiran dan, jika diminta selepas pelantikan penimbang tara, penimbang tara hendaklah menentukan sama ada pertikaian itu akan diputuskan dalam timbang tara atau timbang tara hendaklah diputuskan. ditutup secara pentadbiran dan diputuskan di mahkamah tuntutan kecil. Sama ada anda memilih mahkamah timbang tara atau mahkamah tuntutan kecil, anda tidak boleh, dalam apa jua keadaan, membawa atau mengekalkan terhadap Syarikat sebarang tindakan kelas, timbang tara kelas atau tindakan atau prosiding wakil yang lain.
 2. Anda bersetuju dengan perjanjian timbang tara di atas. Dengan berbuat demikian, ANDA MENYERAHKAN HAK ANDA UNTUK KE MAHKAMAH untuk menguatkuasakan atau mempertahankan sebarang tuntutan antara anda dan Hawaya (kecuali untuk perkara yang boleh dibawa ke mahkamah tuntutan kecil). ANDA JUGA MENYERAHKAN HAK ANDA UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS ATAU PROSIDING KELAS LAIN. Hak anda akan ditentukan oleh PENGADIL NEUTRAL, BUKAN HAKIM ATAU JURI, dan penimbang tara akan menentukan semua perkara yang berkaitan dengan kebolehtimbangtaraan pertikaian. Anda berhak mendapat perbicaraan yang adil di hadapan penimbang tara. Penimbang tara boleh memberikan apa-apa pelepasan yang boleh diberikan oleh mahkamah, tetapi anda harus ambil perhatian bahawa prosedur timbang tara biasanya lebih mudah dan lebih kemas daripada penghakiman dan prosedur mahkamah yang lain. Keputusan penimbang tara boleh dikuatkuasakan di mahkamah dan boleh dibatalkan oleh mahkamah hanya atas sebab yang sangat terhad. Untuk butiran mengenai proses timbang tara, lihat Prosedur Timbang Tara kami.
 3. Sebarang prosiding untuk menguatkuasakan perjanjian timbang tara ini, termasuk sebarang prosiding untuk mengesahkan, mengubah suai atau membatalkan award timbang tara, boleh dimulakan di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Sekiranya perjanjian timbang tara ini atas apa-apa sebab yang dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, sebarang litigasi terhadap Hawaya (kecuali untuk tuntutan mahkamah kecil) hanya boleh dimulakan di mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di Dallas County, Texas. Anda bersetuju secara tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa mahkamah ini untuk tujuan tersebut.

13. Undang-undang yang Mentadbir

13.1 Pengguna yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland atau United Kingdom Perjanjian ini, dan sebarang pertikaian antara anda dan Hawaya, akan ditadbir oleh bidang kuasa eksklusif undang-undang Republik Ireland, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan mandatori yang berkuat kuasa di negara kediaman pengguna. Mahkamah Dublin, Ireland akan mempunyai bidang kuasa jika tidak dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang perlindungan pengguna yang terpakai di negara tempat anda tinggal.

13.2 Semua pengguna lain yang tidak tinggal di luar Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau United Kingdom: Kecuali perjanjian timbang tara kami dilarang oleh undang-undang, undang-undang Texas, Amerika Syarikat, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undang Texas, akan digunakan untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, kefungsian Penjaga atau Perkhidmatan. Walau apa pun yang tersebut di atas, perjanjian Timbang Tara dalam seksyen 12 di atas hendaklah dikawal oleh Undang-undang Timbang Tara Persekutuan. Untuk mengelakkan keraguan, pilihan undang-undang Texas yang terpakai tidak akan menggantikan mana-mana perundangan perlindungan pengguna mandatori dalam bidang kuasa tersebut.

14. Keseluruhan Perjanjian; Lain-lain

Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Hawaya mengenai penggunaan fungsi Penjaga. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Kegagalan Hawaya untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Anda bersetuju bahawa akaun Penjaga anda tidak boleh dipindah milik dan semua hak anda ke atas akaun anda serta Kandungannya ditamatkan selepas kematian anda. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, fidusiari atau perhubungan istimewa atau pekerjaan lain yang diwujudkan hasil daripada Perjanjian ini dan anda tidak boleh membuat sebarang representasi bagi pihak atau mengikat Hawaya dalam apa jua cara.

15. Bahasa.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggeris. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan mengatasi mana-mana versi bahasa tempatan yang lain.

Lampiran 1 - Prosedur Timbang Tara

 1. Timbangtara adalah alternatif kepada litigasi di mana orang neutral (penimbang tara) mendengar dan memutuskan pertikaian pihak-pihak. Prosiding timbang tara direka bentuk untuk menyediakan pihak-pihak dengan perbicaraan yang adil dengan cara yang lebih cepat dan kurang formal daripada prosiding mahkamah. Prosedur berikut ("Prosedur Timbang Tara") terpakai untuk semua prosiding timbang tara yang melibatkan anda dan Hawaya. Timbangtara akan ditadbir oleh JAMS menurut Peraturan Timbang Tara Diperkemas ("Peraturan JAMS"), seperti yang diubah suai oleh Prosedur Timbang Tara ini. Jika terdapat sebarang percanggahan antara Peraturan JAMS dan Prosedur Timbang Tara ini, Prosedur Timbang Tara akan mengawal. Walau bagaimanapun, jika penimbang tara menentukan bahawa penggunaan ketat Prosedur Timbang Tara tidak akan menghasilkan timbang tara yang adil pada asasnya, penimbang tara boleh membuat sebarang perintah yang diperlukan untuk menyediakan timbang tara yang adil pada asasnya yang selaras dengan Peraturan JAMS.
 2. Memulakan Timbang Tara. Untuk memulakan timbang tara terhadap Hawaya, anda mesti melengkapkan borang ringkas, menyerahkannya kepada JAMS dan menghantar salinan kepada Harmonica di Match Group, Inc., Peti Surat 25458, Dallas, TX 75225. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang memulakan timbang tara dan dapatkan borang untuk memulakan timbang tara, sila layari laman web JAMS dan muat turun borang yang tersedia di: https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf.
 3. Yuran. Anda bertanggungjawab untuk membayar bahagian anda daripada yuran yang dinyatakan dalam jadual yuran JAMS untuk pertikaian pengguna. Hawaya akan membayar semua baki yuran, kecuali setakat yang ditentukan oleh penimbang tara bahawa semua atau sebahagian daripada baki yuran harus ditanggung oleh anda. Jika tuntutan anda terhadap Hawaya adalah kurang daripada $1,000, kami akan membayar semua yuran, kecuali setakat yang ditentukan oleh penimbang tara bahawa semua atau sebahagian daripada baki yuran harus ditanggung oleh anda. Jika anda percaya anda tidak mampu membayar yuran JAMS, anda boleh memohon kepada JAMS untuk pengecualian yuran.

Penemuan. Setiap pihak boleh

(a) Meminta dokumen yang berkaitan, bukan keistimewaan daripada pihak yang satu lagi; dan

(b) Meminta pihak yang satu lagi memberikan butir-butir tuntutan atau pembelaannya. Sebarang permintaan penemuan sedemikian mesti disampaikan kepada pihak yang satu lagi dalam tempoh 10 hari selepas pelantikan penimbang tara. Pihak yang bertindak balas hendaklah memberikan kepada pihak yang meminta semua dokumen yang responsif, tidak mempunyai keistimewaan, butiran yang diminta, dan/atau sebarang bantahan terhadap permintaan dalam tempoh 15 hari selepas menerima permintaan. Sebarang pertikaian tentang penemuan atau permintaan untuk sambungan hendaklah diserahkan segera kepada penimbang tara untuk penyelesaian segera.